Goud Leeuwarden

tijdelijke installatie in het Fries Museum, Leeuwarden

Bureau Leeuwarden beschikt over een ruimte die zich het best laat beschrijven als ongedefinieërd: zonder noemenswaardige karaktertrekken of eigenschappen. Ook de ontstaansgeschiedenis van deze ruimte, ooit in gebruik als garage biedt weinig aanknopingspunten. De ruimte dringt zich niet op, is sober afgewerkt en eenvoudig verlicht.

Bureau Leeuwarden meet ongeveer 18 bij 6 meter en heeft een oppervlak van 110 m2. De ruimte kan worden gelezen als een samenstel van 3 ruimte’s elk met een eigen richting en plafondhoogte. De door ons aangebrachte installatie is een afgietsel van deze basisruimte. Het lijkt niet mogelijk gelijktijdig zowel de ene als de andere ruimte te ervaren. Het meetbaar zijn van gelijktijdigheid is iets anders dan het ervaren ervan. Er is een complex beeld opgebouwd met minimale middelen.

Onze architectuur is dynamisch, niet alleen in zijn vormgeving maar vooral in het reageren op en stimuleren van verandering. Door veranderende lichtcondities ontstaan wisselingen: van transparant in massa en weer transparant. Door de beweging van het publiek en de luchtbeweging die zij veroorzaakt ontstaat een pulserende ruimte.

You are here