onconventioneel wonen

Projectnummer: 
0086

schetsontwerp van een basale woonvoorziening voor Zienn.

individule opvang voor dak- en thuislozen in Friesland.

You are here