GRZ Naarderheem

Projectnummer: 
0092

Naarderheem is een verpleeghuis dat onderdeel is van Vivium Zorggroep. Het is als expertisecentrum een centrum voor verpleging, behandeling, reactivering en dagbehandeling. Naarderheem biedt verschillende soorten zorg; zorg voor mensen met chronische lichamelijke aandoeningen, zorg voor mensen met dementie en geriatrische  revalidatie. In Naarderheem werken 360 medewerkers. Naarderheem werd in 1975 geopend, in 2002 is een deel van het complex gerenoveerd en uitgebreid. Het complex bestaat uit de volgende  vier delen; de voormalige zusterflat, het hoofdgebouw, de uitbreiding (anno 2002) en de Vesting. Deze gebouwen zijn allemaal met elkaar verbonden. Er is een nieuwe personeelshuisvesting gerealiseerd in 2010.

Door de Vivium Zorggroep is in mei 2014 na een zorgvuldige selectie aan BSa en ABT gevraagd om te assisteren bij het maken van een business plan voor Naarderheem GRZ*. De locatie Naarderheem richt zich op kortdurende geriatrische revalidatie zorg met 100-120 kamers inclusief ondersteuning en langdurige GRZ voor 30 personen tot maximaal één jaar.

BSa en ABT leveren de stedenbouwkundige, verkeerskundige en constructieve input en modellen, vertalen deze naar bouwkosten. De modellen worden beoordeeld op realiseerbaarheid, fasering en tijdelijke situatie. BSa en ABT schakelden studio dVo in om aspecten van een “healing environment” in de modellen te betrekken.

You are here